Monday, April 16, 2007

Conny och Hardy

Tack vare Conny och Hardy är första spelningen och boende för natt 2-4 spikade. Yeah!

Jag letar boende natt 6-8 mm

Tröstlöst söker jag vidare.. ska ta mig en macka tror jag. Kanske två.

test

test